Tilligte.com/

Katholieke Vrouwen Organisatie

 

Multi culturele avond in Tilligte

 

Voor de leden van de KVO Tilligte was er Woensdag 9 Oct. een avond die verzorgd werd door een vrouwelijke pastorale werker Els Bos en 2 allochtone dames .

Het waren 2 heel goed ingeburgerde van afkomst Turkse vrouwen die respectievelijk 41 en 16 jaar hier in Nederland verbleven en in Almelo woonden.

Ze begonnen de avond met een humoristisch toneelstukje over buren, waarbij ze eerst als onbekend maakt onbemind werden bekeken, maar na de kennismaking was het ijs snel gebroken.

Daarna vertelden ze hun levensverhaal , over hun geloof als moslim dat ze nog strikt naleefden  ,en Mevr. Els Bos uitleg gaf dat het niet veel afweek van het Katholieke geloof.

De verschillen in het moslim geloof kon men ook zien hoe de hoofddoek werd gedragen en zij dat toonde mits er geen man in de zaal was

Ook vertelden ze om welke reden  ze  naar Nederland zijn gekomen ,het was lang niet altijd gemakkelijk of geweest

Vele vragen kwamen er uit de zaal, allerlei vragen  en dat maakte het tot een hele leerzame en interessante avond met meer begrip voor elkaar en de verschillen van culturen .

De dames eindigden hun verhaal allebei met een gedicht over vrede en respect goed voorgedragen in het NEDERLANDS

Ook de voorzitter sloot de avond af na iedereen te hebben bedankt met een toepasselijk gedicht over `RESPECT`

Op Vrijdag middag22 Nov. gaan we met zijn allen gezamenlijk naar de winterfair in Hardenberg