26 maart 2018

Palmzondag 2018

Poasjungs Tilligte

 

Afgelopen zondag ( Palmzondag) hebben de Poasjungs van de R.K. Basisschool Tilligte weer hun traditionele ronde gedaan. Ze vertrokken om 9.00 uur vanaf de school waarbij 1 groep door de “Vollenhoek” ging en de andere groep door de “Brookhoek”.
De weer goden waren hun positief gezind. Onder goede omstandigheden hebben de Poasjungs alle deurbellen in Tilligte gehad en het traditionele lied gezongen voor Pasen en de bewoners uitgenodigd voor het paasvuur. Na afloop was er voor de hongerige magen patat bij Ewwerts bar. Het geld ( € 932.05 ) dat opgehaald werd is voor de onkosten dekking van de paasgebruiken en wat over is gaat naar het jaarlijkse schoolreisje.

 

Hieronder de foto van de groep.