30 november 2017

Uitslag enquête woonwensen Tilligte

Uitslag enquete woonwensen Tilligte

De laatste 3 à 4 jaren zijn er in Tilligte veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Met de huizen erbij die nu in aanbouw zijn, zijn dat totaal 17 woningen. Een mooi resultaat, maar ook echt noodzakelijk voor de leefbaarheid in ons mooie dorp met 750 inwoners.

Wij willen tezamen met de gemeente de kwaliteiten van Tilligte als woonkern versterken en van verschillende doelgroepen weten wat hun concrete woonbehoefte is voor de toekomst. (Dit is een onderdeel van mijn Tilligte 2030)

Dit is uitgevoerd middels een enquête onder de jongeren en een huis aan huis enquête. .De respons van deze enquête is uitstekend, meer dan 200 enquête zijn ingevuld.

Middels deze uitslag hebben we een betrouwbaar beeld gekregen van de woonwensen voor aankomende jaren

 

Klik hier voor een samenvatting van de uitslag enquête woonwensen Tilligte.