Tilligte.com/

Amicitia

 

 

Op 3 augustus 1977 is in de dorpsraad het onderwerp ter sprake gekomen om tot oprichting van een fanfare te komen.

In het voorjaar 15 april 1978 is er een brief door Tilligte verspreid om de bewoners op de hoogte te brengen dat er een fanfare in oprichting is.

De uitslag van de enquête is op 24 mei bekend. Fiftyfifty. De dorpsraad trekt zich hierna van het idee terug om tot oprichting over te gaan. Henk ten Berge, de grote animator om tot oprichting van een fanfare te komen ging met Annie Kuipers, Agnes Koopman, Ans Nijmeijer, Johan Borggreve en Gerard Groeneveld over tot oprichting van een commissie van aanbeveling.

Op 23 augustus is de eerste leden vergadering. De commissie van aanbeveling is uitgebreid tot 10 personen en wel met Adriaan Kuipers, Paul Koehorst, Tonnie Pross en Hans Engelbertink.

30 augustus is in de eerste oprichting vergadering en door Pastoor Hotse Terra geopend. Ans Nijmeijer wordt tot voorzitter gekozen. Henk ten Berge als penningmeester en Hans Engelbertink als secretaris. De anderen uit de commissie van aanbeveling als bestuurslid.

 

Op 23 oktober zijn we overgegaan tot oprichting van een drumband. Er hebben zich 11 meisjes opgegeven en tot instructeur is Jan Alssema uit Hengelo bereid gevonden. De eerste repetitie was op 30 oktober in de basisschool “n' Esch”.

 

Op 28 november hebben we een heel gezellige Sinterklaas avond georganiseerd in cafè Haamberg met als Sinterklaas oud politieman Kottink uit Ootmarsum. Alle leden van de fanfare en de drumband waren aanwezig om de zelf gemaakte pakjes voor elkaar uit te pakken en daarna de avond voort te zetten onder leiding van Ans Nijmeijer en Agnes Koopman met diverse spelletjes.

 

Het nieuwe gemeentehuis in Denekamp is 23 mei 1980 geopend. Tijdens het “open huis“ hebben we s’avonds om 21 uur een bijzonder geslaagd optreden gegeven van een half uur gegeven door de fanfare en de drumband. Burgemeester Norbart was er zeer mee ingenomen.

Dat nog niet iedereen weet dat er een drumband en een fanfare in Tilligte is blijkt uit een reactie van een van de toehoorders. “Dit is zeker een Duitse groep hè”. Nee, zegt een inwoonster uit Tilligte. Dit is onze drumband en fanfare.

Op 13 juli hebben we een gezamenlijk optreden verzorgd bij het vogel schieten in Lattrop met een Duits pijperkorps. Met deze 2 groepen vertrokken we vanaf café Arends naar café Siska. Daar hebben we enige marsen gespeeld en Ine Koehorst trad op als tambour-maître.

We hebben nog geen naam voor onze drumband en fanfare. Sommige mensen vinden de naam drumfanfare wel mooi, maar in de naam moet ook zoiets zitten als “God zij met ons” want elke keer als wij een serenade hebben is het droog weer. De gehele week hebben we regen gehad en nu we naar het concours hippique in Lattrop gaan is het ook weer droog.

 

De eerste presentatie avond in Tilligte is 1 november. Er waren ongeveer 200 personen aanwezig die ook geluisterd hebben naar ”de Môlnbloazers” uit Fleringen waar onze dirigent Willem Loff ook dirigent is.

Het is in een woord “rot weer” het waait hard, het regent op 16 november en van middag om 3 uur moeten we Sinterklaas inhalen. We zien alles met schrik tegemoet. Moeten we de instrumenten en trommels dan nat laten worden? Om kwart voor 3 hebben we ons opgesteld want het was even droog. We zijn in formatie naar bakker Goosink gelopen en daar de Sint opgewacht. Vervolgens gezamenlijk een tochtje door Tilligte gemaakt waarna we allen bij cafè Haamberg naar binnen zijn gegaan. Net toen we binnen waren begon het weer te regenen... Hebben we “Hem” dan niet mee?

Op 28 februari 1981 met de carnaval optocht in Denekamp meegedaan. Het was zeer koud maar de Berenburg deed goed zijn best.

In de jaarvergadering op 3 april heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden. Ans Nijmeijer woont nu ze getrouwd is met Alwie in Weerselo. Johan Borggreve is tot voorzitter gekozen.

 

24 mei was ons eerste koffie concert in café Haamberg. Er waren ongeveer 60 personen aanwezig. Alles zeer goed verlopen. De solo’s van Ingrid ten Berge, Wilfried Kuipers en Hans Engelbertink waren bijzonder geslaagd. De drumband heeft ook zeer goed gespeeld.

De eerste bingo avond was op 26 november georganiseerd. Zeer goed verlopen.

Op 22 februari 1982 zijn we met een grote bus naar Raalte geweest om daar in de carnaval optocht mee te spelen. De bus van Ter Beek was om kwart voor een bij Haamberg vertrokken en om half 2 waren we in Raalte. Na de optocht hebben we een consumptie gekregen en zijn we weer al zingend naar Haamberg vertrokken voor het nuttigen van een consumptie en het houden van een polonaise.

In de jaarvergadering van 12 maart is er weer een bestuurswisseling. Aftredend zijn Paul Koehorst, Adriaan Kuipers en Hans Engelbertink. De nieuwe secretaris is Ben Koopman en de 2 andere bestuursleden Theo Veldhuis en Annie Nijhuis–Mollink.

Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei is er weer een grote fancy fair. Opening door raadslid Johan Ribberink om 2 uur in café Haamberg. Daarna een grote touwtrek wedstrijd door 10 ploegen in de weide van Bets Rijgwart. De Koapman-boys veroverden de wisselbeker. Zondag 2 mei was er een grote ballon wedstrijd op de speelweide. Het slechte weer was de grote spelbreker maar toch gingen ongeveer 250 ballonnen richting Duitsland. Er was een grote kartonnen bus neergezet waar iedereen een naam voor de muziekvereniging op een papiertje kon schrijven en deze in de bus werpen. De uiteindelijke naam voor de muziekvereniging is geworden ”Amicitia” . Het Latijnse woord voor "vriendschap".

Dinsdag 13 juli geeft Amicitia in Ootmarsum de wandel vierdaags lopers een gul onthaal met pittige marsen.

Dinsdag 24 augustus wordt de drumband voorzien van nieuwe laarzen. Weer een stap verder zodat de drumband ook goed voor de dag kan komen.Dinsdag 21 september een bijzondere gebeurtenis in Denekamp. “Mensink schoen” heropent en bestaat 80 jaar. Hij word 70 jaar en voor Amicitia een aanleiding om s ‘avonds een serenade te brengen. Vanwege de regen werd de serenade binnen tussen de schoenen gebracht. Dit is de eerste keer in haar 4,5 jarig bestaan dat Amicitia binnen moest optreden.

 

Donderdag 21 oktober beginnen enkele leden van de fanfare op eigen risico een bingo avond. De eerste avond was goed bezocht. Vrijdag 19 november de A.B.T.B. bestaat 65 jaar. s’Avonds een serenade gebracht en de fanfare en drumband hadden nieuwe velours sweaters aan.

Zaterdag 11 december Pastoor Terra jarig en een serenade gebracht in café ten Dam. Het ging zeer goed omdat hijzelf dirigeerde.

 

Vrijdag 4 februari 1983 een optreden van Amicitia op de gala avond van het carnaval. Een zeer geslaagde avond en de liederen werden door de gehele zaal meegezongen.

Woensdag 25 mei het eerste optreden van de fanfare in de Kerk t.g.v. het Maria lof. De liederen werden o.l.v. Dhr. W.Loff op uitmuntende wijze ten gehore gebracht.

Dinsdag 28 juni jaarvergadering in café Haamberg. Aftredend Johan Borggreve als voorzitter en als nieuwe voorzitter werd Johan Postel gekozen.

Zaterdag 13 augustus een serenade gebracht aan zuster Notburgha- Bodde naar aanleiding van haar 50 jarig klooster jubileum. Zaterdag 20 augustus een serenade gebracht aan zuster Crysotoma- Kienhuis naar aanleiding van haar 40 jarig klooster jubileum. Donderdag 1 september s’avonds naar Denekamp. Johan Ribberink is 25 jaar raadslid. Vanzelfsprekend hoort daar een serenade bij. Het klonk als een klok in de hal van het gemeentehuis. Van het voltallige gemeentebestuur een geweldig applaus gekregen en voor Johan een volledige verrassing.