Tilligte.com/

Beheersstichting Terra Nova

 

De doelstelling van de beheersstichting

 

De stichting heeft als doel het bevorderen en het verrichten van de dienstverlening bij de maatschappelijke en sociaal-culturele vorming, de religieuze beleving en de vrije-tijdsbesteding van jeugdigen en volwassenen van de buurtschap/gemeenschap Tilligte en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 

a. het bevorderen en uitvoeren van sociaal-culturele, educatieve, emancipatorische

en recreatieve activiteiten en activiteiten met betrekking tot het kerkelijk leven

 

b. het beheren, in stand houden en exploiteren dan wel huren van gebouw en

terrein, noodzakelijk voor het omschreven doel

 

c. het aanstellen van functionarissen en het aanwerven en inschakelen van

vrijwillige medewerkers

 

d. het aanwerven van de benodigde geldmiddelen

 

e. het onderhouden van contacten met overheids- en/of particuliere instellingen,

voor zover deze contacten om enig belang van de stichting gewenst zijn

 

f. alle andere wettige middelen, welke voor het doel van de stichting bevorderlijk

kunnen zijn