Tilligte.com/

DTC '07

 

Op deze en onderliggende pagina's vindt u informatie over DTC'07

 

Historie:

 

DE GEBOORTE VAN DTC '07

 

DTC '07 is ontstaan uit een fusie tussen SV Dinkelland te Lattrop en TSV (Tilligter Sport Vereniging) Het fusietraject is ingezet door een fusie commissie bestaande uit 3 leden van sv Dinkelland en 3 leden van TSV te weten, Richard Bosink, Herman Hofstee, Louis Brunninkhuis, Jan Koopman, Paul Koehorst en Jos Maathuis. Een traject dat startte in mei 2005 waarbij de opdracht luidde een onderzoek te starten naar de mogelijke samenwerkingsvormen tussen de beide verenigingen op seniorengebied. De jeugd speelt al sinds 1985 onder een gezamenlijke naam. Al snel bleek een fusie juridisch de enige mogelijkheid te zijn. Daarom werd het onderzoek toegespitst op de consequenties en voor- en nadelen van een fusie. Een niet geringe taak om de leden te voorzien van alle mogelijke wijzigingen en om mogelijke weerstanden in beeld te hebben en mensen de kans te geven hun bedenkingen en ideeën kenbaar te maken.

 

Sleutelwoord hierbij was informatie en betrekken van leden bij de te nemen beslissingen over de toekomst. Na bijna 2 jaar werd er op 3 februari 2007 gestemd over de fusie waarbij een ongekend aantal leden kwam opdagen. Bij beide verenigingen waren meer dan 90% van de leden aanwezig of hadden een volmacht afgegeven. Het aantal voorstemmers bleek ook in beide verenigingen boven de 90% te liggen. Het afronden van het fusietraject kon beginnen. Er was al een fusiebestuur samengesteld en hoewel nog 2 namen ontbraken werd de klus voortvarend aangepakt. Met de steun van Modehuis Koopman dat een compleet nieuw tenue schonk aan alle seniorenleden en het A elftal, was ook direct een gezonde financiële basis gelegd en steeg het vertrouwen in een positief begin. De sponsorcommissie ging hard aan de slag en merkte dat de doelstellingen om een financieel gezonde basis op langere termijn te realiseren ging slagen. De technische commissie onderzocht op welke wijze en in welk team de leden wensten te spelen. Daar waar zeker was dat SV Dinkelland bij zelfstandig voortbestaan met een team minder zou moeten uitkomen, kon in DTC’07 verband dit team behouden worden.

 

Door 3 teams te mixen en mensen persoonlijk op de hoogte te stellen konden er 7 heren seniorenteams ingeschreven worden bij de KNVB en 1 damesteam. Het damesteam was op de laatste speeldag het laatste elftal dat de kampioensvlag kon hijsen onder de eigen verenigingsnaam en promoveerde naar de 4e klasse.

 

De vereniging beschikt over 3 speelvelden en 1 speel-oefenveld. In Lattrop wordt tevens gebruik gemaakt van een eigen oefenveld en in Tilligte wordt er nog gebruik gemaakt van een oefenveld achter café Ten Dam.