Tilligte.com/

Katholieke Vrouwen Organisatie

 

jaarvergadering en bingoquiz

Josephine nam afscheid van het bestuur
na 15 jaar
de helft van de zaal kijkt toe  naar het spel vd ander
en dat verdiend wel een bloemetje
straks zijn hun aan de beurt
volop in actie
een spannende strijd
wie wint er?

Josephine nam afscheid van het bestuur
Josephine nam afscheid van het bestuur

Na 15 jaar afscheid van Bestuur KVO Tilligte.

 

Woensdag 16 januari j.l. hield de KVO haar jaarvergadering in Café ten Dam.

Het was tevens de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar.

Na een inleidend woord van de voorzitter waarin alvast een vooruitblik werd geworpen op het jaarprogramma dat alle leden vooraf al hadden ontvangen.

Komend jaar ziet er weer veelbelovend uit met vele activiteiten en de leden werden uitgedaagd weer net als vorig jaar zoveel mogelijk de bijeenkomsten bij te wonen.

Hierna las de secretaris Gerdie Groeneveld de notulen en het jaarverslag voor , dit werd met een goedkeuring zonder op of aanmerkingen beloond.

Ook de penningmeester Josephine Damhuis las haar financiele jaarverslag voor van 2012.

Hier waren ook geen op of aanmerkingen en werd door de vergadering goedgekeurd.

Na 15 jaar bestuursfunctie van de KVO , eerst als lid later als secretaris en penningmeester gaat zij vanavond afscheid nemen als bestuurslid zegt de voorzitter die de accurate  fijne  en creative samenwerking binnen het bestuur bijzonder waardeerde.

Als blijk van waardering overhandigde de voorzitter een kadobon en een grote bos bloemen.

Een luid en  warm applaus viel de scheidende penningmeester ten deel.

In haar vacature is nog niet voorzien.

Na de rondvraag en de mededelingen ging men gezellig verder met een door de leden zelf samengestelde “Bingo-quiz”waarbij vooral de leden onder elkaar onder de loep werden genomen.

Veel hilariteit, een geslaagde quiz.

De volgende bijeenkomst is op 20 februari, een filmavond in café ten Dam, The Intouchables.

Een film in binnen en buitenland bekend en gaat over vriendschap tussen een welgestelde gehandicapte man en een jonge crimineel.