Tilligte.com/

Katholieke Vrouwen Organisatie

 

80 jarig bestaan KVO en afscheid voorzitter

pagina 1 - 2 - 3 - 4 - 5


K.V.O. Tilligte viert 80 jarig bestaan.

 

Tijdens de gezellige, goed bezochte jaarvergadering, ondertussen genietend van een heerlijke High Tea, is op woensdag 20 januari j.l. aandacht besteed aan het 80 jarig bestaan van de vereniging. In het openingswoordje door voorzitter Annie Busscher gaf ze in het kort aan hoe de boerenvrouwen in die tijd, behoefte hadden aan een avond gezelligheid met elkaar. Vandaar uit is in Tilligte in 1936 de Boerinnenbond opgericht.

In de loop van de jaren is de naam enkele keren veranderd en tegenwoordig hebben we met onze K.V.O. Tilligte een gezonde en bloeiende vereniging.

 

De vergadering wordt vervolgd met de gebruikelijke notulen, jaarverslag en het financieel verslag. Ook kunnen we deze keer een jubilaris in de bloemetjes zetten. Truus van de Aa is 25 jaar lid.

 

Omdat voorzitter Annie deze functie reeds 17 jaren heeft vervuld, vond ze het tijd worden om het stokje door te geven. Ze doet dat met een mooi woordje en een symbolische roos richting de nieuwe voorzitter Gerdie Groeneveld. Annie, op haar beurt, wordt met lovende woorden en een passend gedicht bedankt voor haar grote inzet in al die jaren waarin ze de kar getrokken heeft.

Namens de vereniging heeft het bestuur gezorgd voor een blijvend cadeau. Ze krijgt een prachtig zijdestuk en een eigen glossy overhandigd.

 

We vervolgen de avond met een diavoorstelling over de afgelopen 40 jaren. Deze wordt met veel belangstelling en herkenning gevolgd, getuige de enthousiaste reacties van de aanwezige leden.

Uiteindelijk gaat iedereen met een eigen gemaakt geurzakje naar huis.

 

Mede dankzij de geweldige locatie t.w. de sfeervol aangeklede dèl van Jan en Annie Busscher, de heerlijke High Tea en de inzet van het bestuur, gaat deze avond de boeken in als bijzonder geslaagd.