Tilligte.com/

Katholieke Vrouwen Organisatie

 

Jaarvergadering `18 jan. 2017

pagina 1 - 2 - 3


KVO Tilligte

 

Tijdens de jaarvergadering van 18 januari j.l. vond de huldiging plaats van Minie Meinders en Sien Arends. Zij zijn respectievelijk 50 en 65 jaar lid van de KVO Tilligte.

 

Zeker het jubileum van Sien Arends, 65 jaar lid, een unicum in de geschiedenis van de KVO sprak tot de verbeelding. Begonnen als jong volwassen vrouw bij de Boerinnenbond, zoals de vereniging toen nog heette, nu zoveel jaar later nog steeds een trouw lid. Ze heeft de club in al die jaren behoorlijk zien veranderen.

 

De jaarvergadering zelf verliep prima. De notulen, de jaarverslagen en het financieel verslag gaven geen aanleiding voor op- of aanmerkingen.

 

Vervolgens werd het inmiddels beruchte dobbelspel weer gespeeld. Dit gaf zoals altijd weer aanleiding tot hilarische taferelen.

 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde avond en gaan vol vertrouwen en mooie plannen het jaar tegemoet.

 

De volgende bijeenkomst is op woensdag 15 februari. Dan komt Jolanda Geerlink een lezing houden over rouw en rouwverwerking.

 

 

 

 

 

(links Sien Arends - rechts Minie Meinders)