Tilligte.com/

Locatieraad Tilligte

 

GESCHIEDENIS VAN DE PAROCHIE TILLIGTE

 

 

Tilligte behoorde vroeger onder de parochie Ootmarsum. Pas vanaf 1830 kreeg Tilligte een eenvoudig kerkgebouw, de zgn. waterstaatskerk. Het ministerie van Waterstaat en de provincie Overijssel verstrekten een subsidie van ƒ 3075,--. Dit kerkje stond op dezelfde plaats en in dezelfde richting als de tegenwoordige kerk, maar was beduidend kleiner.

In 1831 werd het kerhof ingezegend. Dit kerkhof is in de loop der jaren drie keer vergroot en wel in 1909, 1981 en onlangs in 2000.Toen Tilligte in 1891 een zelfstandige parochie werd, bouwde men ook een pastorie.Het werd een groot en hoog gebouw. De architect was C. Frowijn en de aannemer was J. Veldhuis, beiden afkomstig uit Ootmarsum.

Op 29 december 1891 werd bij schrijven van Mgr. P.M. Snickers de nieuwe parochie opgericht en de grenslijnen bepaald.De Aartsbisschop gaf toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. De eerste steen werd gelegd op 15 juni 1916. De architect was A. Kropholler uit Scheveningen en G. Ribberink uit Hengelo werd de aannemer. Een nieuwgebouwde schuur van J. Ribberink (Heenboer) werd gratis afgestaan om als noodkerk te kunnen fungeren.

De bouw verliep zo voorspoedig dat in datzelfde jaar op 24 oktober de kerk en het altaar plechtig ingewijd konden worden door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Henricus van de Wetering.

In 1965 wordt door brand de pastorie voor een groot gedeelte in de as gelegd.Men besluit dan tot de bouw van een nieuwe pastorie.

Vanaf 1892 heeft Tilligte diverse pastores gekend. De pastores van Tilligte:

Pastoor J. Leisink ( 1892-1896 ) Pastoor M. Weller ( 1921-1932 )

Pastoor P. van Rooyen ( 1896-1906 ) Pastoor T. Bremer ( 1932-1940 )

Pastoor P. Pieck ( 1906-1910 ) Pastoor J. Maathuis ( 1940-1970 )

Pastoor B. Meeuwissen ( 1910-1915 ) Pastoor W. Knuif ( 1970-1972 )

Pastoor R. Peters ( 1915-1921 ) Pastoor H. Terra ( 1972-1994 )

In verband met een nijpend tekort aan priesters, ging vanaf 1990 de samenwerking met Ootmarsum en Lattrop van start ( Het LOT-verband). Pastor H. Revenberg en Pastor J. Mulder werden geïnstalleerd voor de parochies Lattrop en Ootmarsum. Na het overlijden van Pastoor H. Terra in 1994 werden de beide pastores ook in Tilligte functioneel.

Vanaf 1999 werden zij opgevolgd door Pastor R. Willems en Pastor P. Hoekstra.

In 1992 werd op feestelijke wijze het honderdjarig bestaan van de parochie gevierd. Tijdens deze gelegenheid werd ook een boek uitgebracht waarin de geschiedenis van honderd jaar parochie Tilligte wordt beschreven.

In het najaar van 1995 ging de renovatie van het kerkgebouw van start en werd begin 1999 afgerond.

In samenwerking met de " Stichting Dorpshuis " besloot het kerkbestuur in 1995 om de pastorie te verbouwen tot een parochiecentrum. Met inzet van veel parochianen werd het nieuwe dorpshuis een feit. De feestelijk opening vond plaats op 5 april 1997. Het gebouw kreeg de toepasselijke naam: Parochie-/Dorpshuis " Terra Nova”.

Nadat Pastor P. Hoekstra naar een andere functie vertrok werd de samenwerking naar de parochies van Denekamp, Beuningen, Noord Deurningen en De Lutte uitgebreid in het parochieverband “Lumen Christi Noordoost Twente.” De ondertekening van het nieuwe parochieverband vond plaats op 19 december 2002. Het team van Pastor R.Willems en de Pastores van deze Parochies: R.Cornelissen en J.Derksen werden aangevuld met Pastoraal werker J.Heemink en in 2004 met Diaken B. Huitink.