Tilligte.com/

Ons Streven

 

Marathon

 

Zie http://www.onsstreventilligte.nl voor alle informatie omtrent de marathon.

 

Reglement

 

 

Artikel 1: Deelname. (lees overal waar staat speler of deelnemer ook speelster of deelneemster.)

Iedere speler en of supporter neemt deel op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen van goederen, toegebrachte schade, ongevallen en/of ander lichamelijk letsel voor, tijdens of na de wedstrijd.

 

Artikel 2: Parcours.

Iedere deelnemer wordt geacht voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte te zijn van het parcours en de voor de wedstrijd geldende reglementen.

 

 

Artikel 3: Spelers en teams.

De teams worden in klassen, naar sterkte ingedeeld, zoals zij in competitieverband binnen hun organisatie spelen. De veldcompetitie van het afgelopen seizoen is in eerste instantie bepalend. Speelt men geen veldcompetitie, dan geldt de straatcompetitie. Elk deelnemend team dient te bestaan uit 3, 4 of 5 personen. Een team dient de wedstrijd met minimaal 3 spelers te voltooien. Wisseling in volgorde van spelers is niet toegestaan tenzij dit noodzakelijk is als gevolg van een ernstige blessure.

 

 

Artikel 4:Diverse eind- en beginstrepen.

Op plaatsen in het parcours waar van weg wordt verandert zijn eindstrepen aangebracht. Het aantal meters dat de kogel/kloot na het laatste schot de eindstreep heeft overschreden kan men op de volgende weg weer benutten, gerekend vanaf de beginstreep.

 

 

Artikel 5: Bochten of kruisingen.

Bochten of kruisingen die als “afsnijbocht” zijn aangeduid mogen worden afgesneden. Bij het afsnijden moet de kogel/kloot minimaal de afscheiding aan de kortste zijde van de weg na de bocht zijn gepasseerd. Als afscheiding geldt in de regel de draadafrastering. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan wordt de worp als geldig genoteerd en dient de volgende speler vanaf het vorige ligpunt van de kogel/kloot het volgende schot te lossen.

 

 

Artikel 6: Kogel/kloot buiten de baan.

Een kogel/kloot die buiten de baan is geraakt moet loodrecht op de as van de baan worden gelegd met uitzondering van afsnijbochten. Dan is artikel 5 van toepassing.

 

 

Artikel 7: Speelmateriaal.

Der dient speelmateriaal te worden gebruikt zoals voorgeschreven door de Nederlands’n Kloatscheeters Boond en/of de Nederlandse Klootschieters Bond, dus een houten of kunststoffen kogel/kloot die drie cilindrische, loodrecht op elkaar staande boringen, gevuld met lood bevat. Derhalve zijn geen gummibosels, schijven, steatiet kloten, e.d. toegestaan.

 

 

Artikel 8: De wedstrijd.

Er wordt gespeeld door telkens drie ploegen tegen elkaar, tenzij het wedstrijdsecretariaat anders beslist. De ploeg die het eerst begint wordt door de starter aangegeven. De volgorde van de spelers zoals op het etiket is ingevuld dient het gehele verloop van de wedstrijd te worden aangehouden.

 

 

Artikel 9: Wedstrijdbegeleiding.

Op elk punt in het parcours waar problemen kunnen rijzen zijn een of meerdere baancommissarissen aanwezig die van de regels op de hoogte zijn. Tevens zijn bij de start een of meerdere starters aanwezig. De aanwijzingen van deze officials, herkenbaar aan de rode band, dienen zonder meer te worden opgevolgd. Bij niet opvolgen van de aanwijzingen kan verder spelen worden verboden, c.q. een startverbod worden opgelegd.

 

 

Artikel 10: Wisselprijzen.

Zowel voor dames als voor heren is een wisselprijs beschikbaar, voor dat team dat het parcours in het minst aantal beurten voltooid. Een vereniging kan in blijvend bezit komen van een wisselprijs indien zij drie keer achtereen of vijf keer in totaal de marathon heeft gewonnen.

De vrije klasse, veteranen en 4e klasse dingen niet mee naar de wisselbeker.

 

 

Artikel 11: Slotartikel.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het wedstrijdsecretariaat van de Marathon Ons Streven.

Discussie hierover is niet mogelijk.