Tilligte.com/

Stichting Dorpsraad Tilligte

 

Oude Boerderijen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het erve Enktman is wel één van de oudste erven van Tilligte.

 

In 2012 is het initiatief door de dorpsraad genomen om de geschiedenis van  boerderijen in en rondom  Tilligte te beschrijven.

Vroeger waren er vele boerderijen in en rondom Tilligte. Vele  gezinnen waren er , met een paar  koeien  en varkens.  Maar wie kent ze niet, midden  in Tilligte wonende, met maar een paar koeien en varkens en een mestvaalt achter het huis, nostalgische tijden waren dit.

Tilligte kende in totaal ruim  80 boerenbedrijven, terwijl  er  heden ten dage niet meer dan 10 zijn overgebleven.  Deze nostalgie willen we graag op geschrift hebben en bundelen in een boekwerk waarin de eeuwenoude verbondenheid van het boerenleven in Tilligte wordt beschreven.

Hiervoor  is een werkgroep  in het leven geroepen  bestaande uit Jan Busscher, Henk ten Dam, Gertruud Reinink en Gerrit Tijscholte.  Voor hen was het een ontzettend grote  klus om al deze informatie te vergaren.

Ze hebben ook een beroep gedaan op de inwoners van Tilligte en  vele adressen bezocht.

De werkgroep heeft hierdoor  veel  informatie over de  geschiedenis van de boerenbedrijven, de vroegere-  en huidige  bewoners,  een  mooie klucht of anekdote en vroegere foto’s vergaart.

Hiervoor willen we de werkgroep alvast bedanken.

 

Ieder  boerenbedrijf  wordt apart beschreven en  voorzien van  foto’s.

Daarnaast voegen we een grote plattegrond van Tilligte toe waarop de locaties van de boerderijen staan.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tekst en het verzamelen van foto’s.

Vervolgens wordt de lay out gemaakt  en kan het boek worden gedrukt.

Wellicht zal dit medio oktober- november 2015 zijn.

Het beloofd een prachtig boekwerk te worden  waarin al deze  boerenbedrijven worden beschreven  aangevuld  met vele foto’s en  een plattegrond.

 

Om een inschatting te maken van het aantal te drukken boeken willen we werken met een voorintekening.

U wordt op de hoogte gehouden.         

 

Stichting Dorpsraad Tilligte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinkelland akkoord met postel als als afvalbrengpunt

Een prachtige kans voor een lokaal bedrijf om verder te groeien en de gemeente Dinkelland heeft weer een ‘eigen’ afvalbrengpunt. Dat is in kort bestek de strekking van het besluit van het college van B en W van Dinkelland om definitief in zee te gaan met loonbedrijf Postel uit Tilligte.

Het verzoek van dit bedrijf, gelegen aan de Wiemselweg tussen Ootmarsum en Tilligte, om als officieel afvalbrengpunt te mogen functioneren, wordt hiermee gehonoreerd. De gemeente verleent zoals dat heet Postel de concessie om afval in te zamelen en af te voeren.

 

Welke afvalstoffen er precies allemaal kunnen worden aangeleverd en hoe die moeten worden afgevoerd, daar maken we afspraken over”, licht wethouder Eric Kleissen toe. 

Het belangrijkste is nu dat Postel duidelijkheid heeft en verder kan. Als gemeente ondersteunen wij dat.” En dat betekent dat het college mee gaat werken aan de noodzakelijke milieuvergunning en aan de wijziging van het bestemmingsplan buitengebied.

 

 

Opening breierspad

 

Vrijdag 18 oktober is het wandelpad Tilligte-West officeel geopend door Jan Arends.

Ook de officiele naam is bekend gemaakt.

Dit is breierspad geworden.

De naam is afgeleid van het naast gelegen perceel dat vroeger "de Brei" werd genoemd.

Deze naam is ingezonden door Margot Beene

 

Bij de opening waren de Gemeente Dinkelland, Firma Gerwers, Regio Twente, Leden

van stichting dorpsraad Tilligte en omwonende buren aanwezig.

 

klik hier voor foto's.

 

Op zaterdag 8 maart is de nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) in Tilligte geopend.

Samen met vele bewoners uit Tilligte werd het vernieuwde dorpshuis om 15:00 officieel geopend.

Het bestaande dorpshuis Terra Nova kreeg een uitbreiding zodat er meer ruimte is voor activiteiten.

Zo kwam er een peuterspeelzaal, kinderopvang, vergaderruimte .

Namens de gemeente overhandigde wethouder Annette Zwiep een gift van €500,-

Hiermee zal een vrijwilligersfeest georganiseerd worden.

Bij de bouw van de uitbreiding waren namelijk veel lokale vrijwilligers actief.

 

 

Met de inzet van vele vrijwilligers is er een jeu des-boules baan aangelegd aan de kerkweg in  Tilligte.

 

NL doet 2015:

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart vond NL doet plaats.

Ook voor Tilligte waren er enkele projecten aangemeld.

Dank aan de vele vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt.