19jun

Mijn Tilligte 2030

19sep

19 Sept. Excursiemiddag kvo

17okt

Oktober datum nog onbekend kvo

12jan

Slagwerkavond

13jan

Losserhofconcert

18jan

Opkomst groothertog en sik van de...

09feb

Kaartverkoop gala Waterpönskes 2019

14feb

Gala Waterpönskes 2019

03mrt

Carnavalsoptocht

05apr

Oud Ijzeractie

16apr

jaarvergadering locatieraad...

19mei

Gezamenlijk concert gem.Dinkelland

19jun

Donateursactie

14aug

KemVeldloop 2019