Inleiding:

In het najaar van 2012 is een start gemaakt met Dorpsplanplus Tilligte. De Stichting

Dorpsraad Tilligte en de gemeente Dinkelland trekken hierbij samen op, ondersteund door

het Consortium Dorpsplanplus . Coördinator vanuit het dorp is Hans Haamberg.

 

Input uit Tilligte

In eerste instantie is een zogenaamde “Dorpstafel” georganiseerd, waaraan zo’n 30

mensen (een afspiegeling van de inwoners van Tilligte) uit het dorp hebben deelgenomen.

Dit heeft geleid tot een lange lijst met wensen en een prioriteitenlijst. Deze wensen zijn

gepresenteerd in een bijeenkomst, waarbij iedereen uit Tilligte was uitgenodigd. Op deze

bijeenkomst, waarbij 105 inwoners aanwezig waren, hebben deze inwoners aangegeven

wat zij voor de toekomst van het dorp het belangrijkste vinden.