14 januari 2019

Mijn Tilligte 2030

Terugblik inloopavonden en aanleg multifunctioneel sportveld

Graag willen wij u blijven informeren over de stand van zaken van Mijn Tilligte 2030. Tijdens de goed bezochte inloopavonden in uw eigen ‘wijk’ zijn veel leuke, goede ideeën en wensen opgeschreven. We gaan hier nu een vervolg aan geven. Wij hebben alle input onder elkaar gezet en verdeeld over verschillende werkgroepen. Achter de werkgroepen staan de onderwerpen die naar voren zijn gebracht tijdens de inloopavonden.

 

Bekijk deze link voor meer informatie.

Klik hier om je op te geven voor een bepaalde werkgroep.