26 februari 2017

BIJEENKOMST VOOR MANTELZORGERS ‘OMGAAN MET VERLIES EN HOE VERDER ’

Iedereen krijgt vroeg of laat in zijn of haar leven met verlies te maken!

Verlies van gezondheid, van baan of door overlijden van iemand die je dierbaar is.

Of bijvoorbeeld wanneer het leven er door ziekte van iemand in de naaste omgeving heel anders uitziet dan je had gedacht Ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, die vaak hun sporen nalaten.

 

Het Steunpunt Mantelzorg Dinkelland organiseert op woensdag 1 maart een bijeenkomst over ‘omgaan met verlies en hoe verder’, bij het Trefpunt in Weerselo. Mevrouw Jenny Grooters,

deskundige in rouw en verliesverwerking zal u iets vertellen over wat verlies met een mens kan doen. Ook vertelt ze over de fases na een ingrijpend verlies, zoals ontkenning, boosheid, vechten, depressie en aanvaarding. De verschillende manier van omgaan met verlies tussen mannen en vrouwen is ook onderwerp en wat vooral ook belangrijk is: ‘hoe nu verder’.

 

Als u vanuit ervaring of belangstelling aanwezig wilt zijn op deze middag bent u van harte welkom op woensdagmiddag 1 maart bij het Trefpunt, Legtenbergerstraat 6 te Weerselo.

Er staat voor u een kop koffie klaar met iets lekkers erbij van 14.00 tot 16.00 uur.

Aanmelden moet niet, mag wel bij j.vandenberg@siztwente.nl of aanmelden@siztwente.nl of bel met 085-7731720 (ook voor meer informatie. Het Steunpunt Mantelzorg Dinkelland biedt ondersteuning , persoonlijk advies, vrijwillige inzet en emotionele steun aan mantelzorgers.