Contactpersonen:                                                                              

- Gerard Groeneveld:  g.groeneveld@proftech.nl  06-29057262

- Roger Hesselink r.hesselink@kpnmail.nl  0541-221538

 

Overige leden: Gertruud Reinink, Martine Frons, Jan Arends, Frans Tebbe, Martijn Mollink.

 

-Doel: Het behoud en versterking van de leefbaarheid van Tilligte.

 

-Tijdlijn:  Bouw in 2014 onder voorwaarde dat er voldoende subsidies beschikbaar zijn.

 

-Behaalde resultaten: Er zijn reeds een aantal subsidies toegezegd.

 

Een belangrijk project op de dorpsagenda is de Multifunctionele Accommodatie gekoppeld

aan Terra Nova. Een werkgroep onderzoekt op dit moment de haalbaarheid om als dorp

deze accommodatie te stichten en te exploiteren. Terra Nova blijft dan als dorpshuis

behouden en biedt in combinatie met de gymzaal ruimte voor verschillende activiteiten

voor de inwoners. Er zijn reeds tekeningen gemaakt. Wij zijn hierover op dit moment met de

gemeente in gesprek. De eerste subsidietoezeggingen zijn binnen. Wij zijn op dit moment

met de gemeente en de Provincie in gesprek om extra subsidies binnen te halen. Ook

worden diverse fondsen benaderd.