Stimuleren bedrijvigheid in en om Tilligte:

 

Contactpersonen:

Niels Borgerink:      info@borgerinkadviesburo.nl    06-53198854

Sjoerd Ribberink:   sribberink@hotmail.com          06-20023519

 

Overige leden:   Paul ten Dam, Louis van der Aa, Guus Beene, Harry Kuiphuis, Ria Ensink.

 

Doel: Aanleg glasvezelnet, een goed bereik van een gsm-netwerk, aanleg van zonnepanelen,

         energiekosten omlaag brengen, aanleg wandelpaden.

 

Tijdlijn: Aanleg wandelpaden in 2013/2014, aanleg glasvezelnet in 2014.

 

Behaalde resultaten: Contacten gelegd met o.a UT en gemeente, infoavond zonnepanelen,

aanbesteding zonnepanelen uitgevoerd.

 

Bedrijvigheid in en om Tilligte wordt gestimuleerd doorverschillende projecten. Dit omvat

onder andere:

 

Onderzoek doen naar en het aanleggen van een glasvezelnet. Het onderzoek vindt

plaats in 2013 en met de eventuele aanleg zal in 2014 begonnen worden.

-Een goed bereik van een gsm- netwerk in Tilligte. In het kader van Dorpsplanplus is

hierover contact gelegd met de Dorpsraad van Lattrop, de universiteit Twente en de

gemeente Dinkelland.


De aanleg van zonnepanelen. Lagere energiekosten zijn voor alle huiseigenaren

en huurders belangrijk. Op woensdag 6 maart is er een informatiebijeenkomst

geweest in café Ten Dam. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voor 3

april een subsidieverzoek ingediend worden. Voor de aanleg van zonnepanelen zijn

3 bedrijven benaderd. Installatietechniek Lesscher uit Saasveld is het voordeligst

gebleken en zorgt bij voldoende belangstelling voor de aanleg.


Om energiekosten te drukken worden de subsidiemogelijkheden voor isolatie van

woningen en een eigen energievoorziening in 2013 onderzocht.

Aanleg van wandelpaden. In 2013 wordt het zogenaamde “Ommetje de Plooi”

aangelegd. Verder worden in overleg met de Regio Twente mogelijk 2 wandelpaden

van ca. 6 km. aangelegd.