Verenigingsleven en culturele activiteiten:

 

Contactpersonen:

Jurgen Mollink:   jurgen.annemiek@home.nl  0541-221059

Gerard Frons:       g.frons@hetnet.nl              0541-221390

Jos Maathuis:        jomati@home.nl               0541-221326

 

Overige leden:    Luuk Frons, Jordy Tijink, Koen Pross, Jan Busscher

 

Doel: Het behoud van de huidige verenigingen en de uitvoering van culturele evenementen

voor de toekomst

 

Tijdlijn: Gesprekken in de loop 2013, uitvoering nog niet bekend..

 

Behaalde resultaten: Coördinator aangesteld, eerste gesprek in het voorjaar van 2013.

 

Voor veel verenigingen dreigt een tekort aan leden, vrijwilligers en kader. Om de

doelstelling te bereiken is het nodig dat er een centraal overleg komt tussen enerzijds

de verenigingen en anderzijds de organisatoren van de evenementen. Hiervoor is een

coördinator gevonden. Deze zorgt ervoor dat er 2 keer per jaar overleg is waarbij alle

verenigingen en stichtingen worden uitgenodigd. Binnen dit overleg kunnen problemen/

risico’s worden geïnventariseerd en kansen worden onderzocht bijv. samenwerking,

gezamenlijke promotie van evenementen, uitlenen van hulpmiddelen. Het eerste overleg

wordt dit voorjaar gepland.