Vorming van een Kleine Brede School:

 

Contactpersonen:

 

- Gerben Arends:   g.arends@lesscher.com   0541-229639

-Marieke Welman: Fam.welman-damhuis@live.nl   0541-221052

 

Overige leden:   Truus Falkman, Gerard Wassink, Monique Benneker, Karola Schröder.

                       

Tijdlijn: Start oktober 2015.

 

Behaalde resultaten: De invoering van een continu rooster per …

 

Behoud van de basisschool is essentieel voor de leefbaarheid van Tilligte. Demografische

gegevens geven aan dat het aantal leerlingen, dat nu 86 is, zal dalen naar 58 in 2018 en

naar 54 in 2020. Tot 2040 zal het aantal naar verwachting schommelen tussen 54 en

66 leerlingen. Dit betekent dat er lokalen leeg komen te staan en de combinatieklassen

mogelijk zullen bestaan uit 3 groepen.

 

Op de basisschool is men nu in gesprek over het invoeren van een continue rooster. De

begintijden worden dan vervroegd, waardoor werkende ouders geen voorschoolse opvang

meer nodig hebben. Tussen de middag blijven alle kinderen over en na schooltijd is er

naschoolse opvang. Efficiënter voor kinderen, school en werkende ouders.

 

Om de school aantrekkelijk te houden is het nodig dat ze meegaat met de ontwikkelingen

van deze tijd (digitale schoolborden, voldoende computers en moderne leermiddelen).

In het kader van Dorpsplanplus werken we toe naar de start van een Kleine Brede School

in Tilligte in oktober 2015. Met aanbod voor basisonderwijs, kinderopvang, naschoolse

opvang, cultuureducatie, creatieve activiteiten, bibliotheek, sport en spel.

 

Informatie Avond:

Tilligte, 3 april 2013

 

Betreft:    Uitnodiging info avond maandag 22 april kinderopvang en BSO.

 

Beste ouder, verzorger,

Als werkgroep Brede School willen wij u graag uitnodigen voor een informatie avond. Deze zal plaatsvinden op maandag 22 april aanstaande locatie Basisschool ‘n Esch, aanvang 20:00 uur.

Tijdens deze avond willen wij u informatie geven over de mogelijkheden van kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO) en uw wensen inventariseren. Om deze voorziening in stand te kunnen houden is het van het grootste belang dat u op deze avond aanwezig bent. Samen met u willen wij de (on)mogelijkheden voor het behoud van deze voorziening bespreken.

Mevrouw A. Zwiep, wethouder Gemeente Dinkelland en mevrouw K. Oude Oosterik van Kinderopvang Pardoes zullen samen met ons het programma voor deze avond verzorgen.

Graag horen we van u of u aanwezig bent op deze avond. Uw aanmelding (of afmelding) ontvangen wij graag via mailadres fam.welman-damhuis@live.nl. Mocht u op voorhand vragen hebben, neem dan gerust contact op met één van onderstaande personen.

Alvast bedankt voor uw reactie en graag tot ziens op maandag 22 april.

Met vriendelijke groet,

 

Namens Werkgroep Brede School

Gerard Wassink

Truus Falkmann

Gonny Kuipers

Edwin Kloese

Marieke Welman

Gerben Arends