Starters- en seniorenwoningen

 

Contactpersonen:

 

Hans Haamberg: jamhaamberg@hetnet.nl  0541-221213

Paul Schutte:  p.schutte@forfarmers.eu  06-22248010 

 

Overige leden:   Ine Pross, Eduard Arends, Stefan Lansink, Erik Mensink, Carine Damhuis,

Nicole Tijink, Michel Tijink

 

Doel: De bouw van maximaal 16 woningen, zowel huur- als koopwoningen, voor starters

alsmede senioren.

 

Tijdlijn: Start woningbouw eind 2013.

 

Behaalde resultaten: - Info-avond voor de inwoners van Tilligte;

                               -Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage.

 

Op het voormalig voetbalveld achter Café restaurant Ten Dam, gelegen tussen kerkepad en

langepad wordt binnenkort gestart met de bouw van de eerste van op den duur maximaal

16 koop- en of huurwoningen gebouwd. De doelgroep voor deze betaalbare woningen

is starters en senioren. Het ontwerpbestemmingsplan ligt momenteel ter inzage bij de

gemeente Dinkelland. Wanneer alles positief, zonder bezwaren, verloopt zou deze rond

de bouwvak vastgesteld zijn. Hierdoor kan op zijn vroegst in het najaar van 2013 worden

gestart met de bouwwerkzaamheden. Het plan behelst vooralsnog 5 rijwoningen en 10

stuks 2 onder 1 kap woningen, maar hierin zijn nog verschuivingen mogelijk afhankelijk van

de vraag. Voor de 5 huurwoningen is Mijande Wonen als woningbouwcoöperatie bij het

plan betrokken. Voor deze 5 huurwoningen staan 9 serieuze kandidaten op een wachtlijst

bij Mijande Wonen. Ook voor de eerste 2 onder 1 kapwoningen is serieuze interesse.

Mijande Wonen heeft 19 maart j.l. de geïnteresseerden geïnformeerd over de te realiseren

woningen, huurprijzen en planning.

 

Enkele kernwaarden van het plan zijn:

 

-5 huurwoningen, 10 of 11 koopwoningen

-Starters- en seniorenwoningen

-Slaapkamer en badkamer op begane grond mogelijk

-Rijwoningen in 2 onder 1 kapwoningen

-Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

-Kavelgroottes tussen 160 en 350m2

-Naar ieders wens aanpasbaar

-Volledige vrijheid in architectuur, bouw en uitvoering

-Betaalbaar wonen naar eigen wens