20 december 2016

Extra Service Minimarkt

Veel inwoners denken mee over de ontwikkelingen op de minimarkt. Van sommigen, die woensdag werken, kregen wij de suggestie om de levensmiddelen telefonisch te kunnen bestellen en deze ’s avonds te kunnen afhalen.

Deze suggestie is besproken met de ondernemers. Deze willen hier graag aan meewerken.

De levensmiddelen kunnen vanaf heden via de 06-nummers van de ondernemers besteld worden en ’s avonds tussen18.00 uur en 19.00 uur afgehaald worden bij Terra Nova.

Het eenvoudigste en wellicht praktische is dat klanten een Whatsapp berichtje sturen naar de ondernemer zodat deze op een rustig moment de bestelling kan verwerken. Bijkomend voordeel het staat zwart op wit en hierdoor is er minimale kans op spraakverwarring.

Betaling kan door het bedrag over te maken op het desbetreffende rekeningnummer van de ondernemer. Contant betalen kan ook bij het afhalen van de levensmiddelen.

Hieronder de telefoonnummers en bankrekeningnummers van de ondernemers

Ondernemers telefoonnummers bankrekeningnummer

------------------ ------------------------ -----------------------------

Groente-/fruithandel de Betuwe 06-53434108 NL02 RABO 0129 6006 52

Slagerij Leuveld 06-18518874 NL21 RABO 0104 2447 04

Kaashandel Kamphuis 06-44349096 NL26 INGB 0006 1445 99

 

Met deze extra service hopen wij tezamen met de ondernemers de minimarkt een nieuwe impuls te geven. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid van ons mooie Tilligte.