20 juli 2014

Informatieavonden MFA (Multifunctionele accommodatie) Tilligte

Informatieavonden over de stand van zaken met betrekking tot de geplande multifunctionele accommodatie in Tilligte:

Op 30 juni, 1 en 3 juli jl. zijn in Terra Nova door de Dorpsraad Tilligte informatieavonden georganiseerd om de plannen en de stand van zaken toe te lichten om een multifunctionele accommodatie te realiseren in Tilligte. Deze een accommodatie kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals gymzaal, kantine, vergaderzalen etc. Om zoveel mogelijk input te krijgen van de inwoners is ervoor gekozen om Tilligte in te delen in  een zestal deelgebieden. De opkomst per deelgebied was goed te noemen. Naast de realisatie van de multifunctionele accommodatie is veel gesproken over de exploitatie en de inzet van vrijwilligers hierin. Door de gemeenschap werd over algemeen enthousiast gereageerd. Er hebben zelfs al een twintigtal inwoners toegezegd om na realisatie vrijwillig allerlei klusjes te willen doen. De dorpsraad was erg tevreden met de betrokkenheid en draagvlak bij de inwoners.