06 september 2015

Jeu des boules Nieuws

Dinsdag 1 september 2015

is in Tilligte de start gemaakt met

een wekelijks potje jeu de boules.