10 augustus 2017

KPN-zendmast op parkeerplaats voetbalvereniging DTC’07

Goed nieuws. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat er geen bezwaren ingediend zijn tegen het plaatsen van een zendmast op de parkeerplaats van het voetbalveld. De termijn om dat te doen is verstreken. Het besluit is dus onherroepelijk.

De zendmast wordt geplaatst in de hoek van de parkeerterrein en wel zodanig dat er maar 3 parkeerplaatsen vervallen. De bomen in de hoek van de parkeerterrein hoeven niet gekapt te worden.

 

Wij nemen binnenkort contact op met de KPN teneinde van hen te vernemen wat de planning is en wanneer de mast geplaatst wordt. Als alles meezit dan is dat nog dit jaar. In het andere geval in het voorjaar van 2018.

 

De meeste mensen uit Tilligte zijn aangesloten bij de KPN. De mobiele bereikbaarheid wordt voor deze mensen dus aanzienlijk beter. Het is de bedoeling dat in de mast ook zenders van andere providers worden geplaatst. Dus op termijn zal ook voor hen de bereikbaarheid beter worden.

 

In gevallen van spoedeisende hulp kan een goede mobiele bereikbaarheid van levensbelang zijn. De mobiele bereikbaarheid heeft ook grote consequenties voor de leefbaarheid. Steeds belangrijker wordt de mobiele bereikbaarheid voor werk- en leefomgeving. Toegang tot mobiel internet is vaak niet mogelijk anders dan via Wi-Fi.

 

 

Stichting Dorpsraad Tilligte

Bestuur DTC’07