29 februari 2012

Midvastenloop

 

 

 

 

33e Midvastenloop

 

Op 17 maart a.s . wordt in Dinkelland voor de 33ste keer de  40 000 meter mars ook wel de Midvastenloop genoemd gehouden.

Leden van de M.O.V. groep wilden in die tijd meer mensen bereiken om hen te kunnen wijzen op de problemen die zich voor deden in de 3e wereld.

Als nu eens 100 mensen mee wandelen en elke wandelaar vijf sponsors heeft weten ter vinden, dan praten maar liefst 600 mensen even over de problemen in de 3e wereld dat was het motief en zo is het begonnen.

Bewustwording van de problemen is natuurlijk belangrijk maar zonder geld kun je geen projecten starten, vandaar dat fonswerving de laatste jaren steeds belangrijker is geworden .

Zoals gemeld houden we dit jaar voor de 33ste keer de sponsortocht. Het aantal deelnemers dat de organisatie verwacht ligt tussen de 1800 en 2000 mensen.

Liepen er in de begin jaren vooral veel kinderen mee, de laatste jaren zijn de volwassenen in de meerderheid. Kwamen de deelnemers in de beginjaren vooral uit het toenmalige dekenaat N.O.Twente, nu komen ze uit het hele land.

Uit de omgeving te weten Dinkelland, Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Almelo de meesten.

 

Dit jaar wandelen we en zoeken we sponsors voor een project in Ethiopië.

De hoofdstad van Ethiopië “ Addis Abeba “ is een van de snelst groeiende steden in Afrika. In de arme wijk Yeka leven veel mensen van minder dan  € 1,25 per dag.

De congregatie Daughters of Charity wil het leven van deze sloppenwijkbewoners

Verbeteren. Veel bewoners van de wijk komen oorspronkelijk uit het zuiden van Ethiopië. Aanhoudende droogte dreef hen naar de stad. Helaas is de werkloosheid in de stad schrikbarend hoog en de armoede onvoorstelbaar groot. De Daughters of Charity een lokale ontwikkelingsorganisatie die nauw samenwerkt met de kerk en de lokale overheid heeft een project gestart om de inwoners te helpen. Drie jaar lang werkt de organisatie in één wijk, ze ondersteunt er vooral bestaande activiteiten en groepen .

 

Een ander project dat we al jaren steunen is het straatkinderen project Nadirkonyen

(Nadirkonyen betekend  Scherp oog) in Lodwar Kenia.

Lodwar ligt in de streek Turkana in het noordwesten van Kenia. Het is een uitgestrekt en onherbergzaam gebied. Oorspronkelijk was Turkana een land met voldoende water voor mens en dier. De traditioneel levende Turkana trokken voortdurend rond met hun vee. Al vele jaren heerst er echter een verschrikkelijke droogte en moeten de bewoners soms wel drie weken lopen om een geschikt stukje gras voor hun geiten te vinden. Afgelopen jaar is er zo weinig water gevallen dat veel vee is gestorven. Het nomaden bestaan is ten dode opgeschreven. Kinderen willen de armoede en alle andere ellende ontvluchten, en denken in de grote stad te kunnen overleven. Helaas lukt dat niet.

Frater Hans Wennekes met zijn medewerkers nemen ieder jaar plusminus 70 kinderen op. Dit zijn kinderen die geen onderdak kunnen vinden en geen familie in de omgeving heeft wonen. De kinderen die opgenomen worden krijgen onderwijs zodat zij later een baantje kunnen bemachtigen. Door de enorme droogte dit jaar in de hele Hoorn van Afrika , zwerven er nog meer kinderen op straat dan eerder. Hulp organisaties hebben Hans gevraagd meer kinderen op te nemen maar voor meer kinderen is helaas geen geld en hulporganisaties willen maar voor een half jaar de kosten betalen.

 

17 maart  wordt er  tussen zeven en tien uur weer gestart. Veel deelnemers hebben dan al een inschrijfformulier gekocht en mensen gezocht die hen willen sponseren .

De tocht gaat vanaf de scouting blokhut aan de tramweg in Rossum naar Beuningen van daar naar Singraven dan naar Tilligte en Ootmarsum en via Agelo en Weerselo weer terug naar de blokhut in Rossum.

De gehele tocht is met pijlen uitgezet. Onderweg zijn 18 stempelposten. Busjes rijden de hele dag rond om wandelaars die willen stoppen naar de blokhut in Rossum te brengen. Langs de hele route wordt medewerking verleend door de EHBO en leden van de 27 MC club staan de hele dag in verbinding met de busjes.

Op diverse plaatsen wordt gezorgd voor het inwendige van de mens, o a met soep een appel een krentenbol, en bij kampeerboederij de Roezenberg worden honderden pannenkoeken gebakken.

 

Inschrijfformulieren zijn te koop.

In Oldenzaal oa bij de VVV maar ook bij de wereldwinkel en bij kiosk ome Toon.

In de Lutte bij slagerij Lesscher

In Weerselo bij Wesselink Kadoshop

In Saasveld In het Parochiecentrum

In Deurningen bij Mevr. Scholten Eschgaarde 34

In Lattrop bij de Troefmarkt en bij Gortemaker Textiel

In Rossum In het Kurturhus en bij tankstation Avia

In Ootmarsum bij sigarenmag-boekhandel Brummelhuis

In Denekamp bij boekhandel Brummelhuis

In Nrd Deurningen bij Mevr Kamphuis Past Kuifstraat

In Tilligte bij café ten Dam.

 

Voor wandelaars die niet in de buurt wonen is het ook mogelijk een inschrijfformulier te kopen ´s morgens  bij de start. Ter plekke kan men het sponsorbedrag in vullen en starten.

Het inschrijfformulier kost € 1,- Heeft men geen sponsors dan wordt € 7,50 gevraagd.

t.w. € 2,50 kosten en € 5,- voor het goede doel