16 december 2018

Nieuwjaarsborrel vrijwilligers MFA Tilligte

2018 was voor onze Multi Functionele Accommodatie in Tilligte een zeer geslaagd jaar.
Een jaar dat bestond uit vele verschillende (nieuwe) activiteiten op sportief, cultureel en zakelijk gebied.
Als blijk van dank willen we alle vrijwilligers die aan dit succesvolle MFA jaar hebben bijgedragen
uitnodigen voor een drankje en hapje op onze nieuwjaarsborrel en wel op zaterdag 12 januari.
Vanaf 16:00 uur bent u van harte welkom in onze ontmoetingsruimte alwaar we gezamenlijk
terug- maar ook vooruit willen kijken.

In verband met het serveren van een hapje tussen 18:00 en 18:30 uur gaarne even vooraf uw aanwezigheid
aanmelden bij Gonny Kuipers, tel 0541-221328 of email gonnykuipers@live.nl.

Tot dan,

Stichting Exploitatie MFA Tiligte