13 september 2011

Nieuws Viventi

 

Nieuws Viventi

 

Inwoners van Tilligte en omstreken,

 

In het jaar 1981 werd het jongerenkoor Tilligte opgericht. In de loop der jaren is de naam gewijzigd in Themakoor Tilligte en vervolgens in Viventi. Dit betekent dat het koor in 2011 precies 30 jaar bestaat. Weliswaar geen jubileum maar wel een moment om even bij stil te staan. Dat willen we als koor dan ook gaan doen en wel op vrijdag 11 november en zaterdag 12 november.

 

Op vrijdag 11 november zal er voor de leden een feestavond georganiseerd worden welke weer voor de nodige verassingen zal zorgen. Nadere details willen we op dit tijdstip hierover nog niet prijs geven.

 

Op zaterdag 12 november willen we dit gedenkwaardige moment gaan vieren tijdens een eucharistieviering in de H.H. Simon en Judas kerk te Tilligte. De viering zelf begint om 19.30 uur. Voorafgaand aan deze viering zingen we vanaf 19.00 uur in een soort van miniconcert een aantal liedjes uit ons repertoire van de afgelopen 30 jaar. Tijdens de viering zal dan nog even stil gestaan worden bij het 30 jarig bestaan van het koor. Tevens zal er ook een extra collecte gehouden worden welke bestemd zal zijn voor het koor. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

 

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten tijdens de eucharistieviering van zaterdag 12 november en het miniconcert welke aan deze viering vooraf zal worden gegaan.

 

De organisatie,

 

Hester Arends

Ursula Groeneveld

Erik Hesselink

Ben ter Brake