01 oktober 2011

Oogstdankviering in H.H. Simon en Judas kerk te Tilligte