20 februari 2013

Paasgebruiken 2013

Paasgebruiken Tilligte

Dank zij de reeds getroffen voorzorgsmaatregelen en

de nog te nemen maatregelen

kunnen alle Paasgebruiken in Tilligte gewoon doorgaan!

 

Op  woensdag 13 maart 2013 komt een afvaardiging van de Poaskearls,  Amicitia, Ouderraad en Viventi bijeen in Terra Nova om afspraken te maken betreffende de Paasgebruiken in Tilligte. Tijdstip 20.00 uur.

 

Op maandag 18 maart om 20.00 uur komen de Poaskearls bijeen in café Haamberg. Dit om de Paasgebruiken te bespreken.

 

In 2012 hebben de Poasjongs € 738,79 ingezameld. Ook dit jaar komen de Poasjongs op Palmzondag weer bij u langs.

Bij deze willen de Poaskearls de ouders van kinderen die op deze dag meegaan vragen om ze te begeleiden. Aanmelden hiervoor kan bij de school.

Paaszaterdag 30 maart 2013 wordt het Paashout gehaald. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf de Paasweide van de familie Scholtenhave. Hierbij vragen wij dat zoveel mogelijk volwassenen, indien mogelijk met tractor en wagen, jongeren, jongens en meisjes van de basisschool ons komen helpen. ‘s Morgens is er tussen 10.00 uur en 11.30 uur gelegenheid om snoeihout te brengen naar de Paasweide. Het mag alleen snoeihout zijn zonder zand en wortels. Ook geen ander afval. Het mag alleen gelost worden onder toezicht van de Poaskearls.

Eerste Paasdag 31 maart 2013   wordt ’s middags de paasstaak omgehakt en naar de paasweide gesleept. Vertrek vanaf de paasweide om 14.30 uur.

Nadat de paasstaak omhoog is gehesen zal deze onder het aanwezige publiek worden verkocht.

Vorig jaar heeft deze € 155,-  opgebracht.

’s Avonds zullen de kinderen met hun ouders om 20 uur verzamelen bij Terra Nova. Om 20.15 uur zullen de kinderen met hun ouders en de koren met de Poaskearls vertrekken naar de paasweide. De kinderen lopen dan met de brandende fakkels naar de paasweide. Daar aangekomen zal om ca. 20.30 uur(nadat de klokken luiden)  het paasvuur worden ontstoken met het vuur/licht van de Paaskaars door  Pastor Kerkhof Jonkman en Bennie Velthuis.

De nieuwe fakkels die we kunnen hergebruiken zullen bij aankomst op aanwijzing van de Poasjungs en Poaskearls in de weide worden geplaatst om er een sfeervol geheel van te maken. Tijdens het slepen van de Paasstaak en bij het Paasvuur zullen de Twentse Paasliederen worden gezongen onder leiding van dames en heren koor, Viventi en het wordt op prijs gesteld dat alle aanwezigen ook meezingen.

Voor het welslagen en in stand houden van de Paasgebruiken is uw aller medewerking en opkomst gewenst.

De opbrengst van de gebruiken is voor het missie ontwikkelingswerk en een gedeelte wordt gebruikt ter dekking van de onkosten, feestje voor de poasjongs en het overige als bijdrage van het schoolreisje van de kinderen van de basisschool..

 

“de Poasjongs en PoasKearls”