14 mei 2014

Plan Baalhuis Tilligte

Tilligte, 13 mei 2014

 

Stichting dorpsraad Tilligte heeft diverse keren gecorrespondeerd met de gemeente Dinkelland inzake de huidige onveilige situatie van het oude huis en schuur van voorheen de familie Baalhuis aan de Ootmarsumsestraat.

Middels een brief aan het college van B en W heeft de stichting dorpsraad Tilligte een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Dinkelland.

 

Naar aanleiding van dit handhavingsverzoek is er een controle uitgevoerd door toezichthouders van de gemeente Dinkelland.

Uit deze controle is gebleken dat er geen sprake is van een gevaarlijke situatie aangezien het woonhuis is dicht getimmerd en het bouwperceel af is gezet met hekken.

De schuur is niet helemaal dicht maar ook dit vormt volgens de gemeente geen gevaar.

 

Volgens de gemeente is er op dit moment geen sprake van een onveilige situatie, waarvoor de gemeente handhavend zou moeten optreden.

Voor wat betreft de ontsierende begroeiing is de welstandscommissie tot de conclusie gekomen dat er geen sprake is van exces. Hiermee overtreed Huiskes niet artikel 12 van de woningwet.

De gemeente heeft dit per brief aan de huidige eigenaar, aannemersbedrijf Huiskes, laten weten.

 

De stichting dorpsraad Tilligte zal op korte termijn met Huiskes in overleg gaan om de wildgroei ongedaan te maken en een passende oplossing te zoeken voor de huidige onveilige situatie.