29 maart 2015

Poasjungs en Palmzondag

 

Paastradities in Tilligte

 

Op palmzondag hebben de Poasjungs van Tilligte weer hun rondgang door Tilligte gemaakt. Op de foto ziet u de jongens vlak voor vertrek afgelopen zondag om 9 uur.

Ondanks het slechte weer hebben onze "Bikkels " toch weer € 721,51 opgehaald.

Een gedeelte van dit geld wordt gebruikt voor de onkosten en een feestje voor de Poasjungs. Het grootste gedeelte gaat naar de school.

Paaszaterdag halen we wederom hout. Dit jaar  gaan we weer naar het Singgraven om hout te halen. Ook op paaszaterdag 's morgens van 10.00 uur tot 11.30 uur kan iedereen  schoon hout naar de paasweide brengen. Uitdrukkelijk gaat het om schoon snoeihout zonder zand.

's Middags vertrekken we om 13.00 uur bij de paasweide en alle jongens en meisjes van de basisschool kunnen dan mee. Op 1e paasdag halen we de paasstaak uit het Aarninksbos. We vertrekken dan 's middags om 14.30 uur vanaf de paasweide. De boom wordt met de bijl omgehakt en met handkracht naar de paasweide gesleept en opgezet. Daarna wordt de boom onder het aanwezige publiek verkocht.

's Avonds om 20.00 verzamelen alle kinderen met hun ouders en  Poaskearls zich bij Terra Nova. Om 20.15 uur vertrekken we dan gezamenlijk , waarbij ieder kind een brandende fakkel heeft, in optocht naar de paasweide. Om 20.30 uur zal dan het paasvuur worden aangestoken door Pastor Kerkhof Jonkman. Even later wordt de paasstaak aangestoken door Ewald Meijer en Gerard Veldhuis.

Dankzij de vele vrijwilligers in Tilligte en medewerking van diverse personen kunnen de tradities in stand worden gehouden.

De Poasjungs en de Poaskearls nodigen dan ook iedereen uit om weer aanwezig te zijn komend weekend  bij de traditionele paasgebruiken in Tilligte. Tot dan!

 

Poasjungs en Poaskearls Tilligte.