04 maart 2016

infoavond MFA Terra Nova

Middels deze brief willen wij iedereen in Tilligte, die op welke manier dan ook betrokken is, of is geweest bij de bouw van onze nieuwe gymzaal, uitnodigen voor een informatieavond over de voortgang van de bouwwerkzaamheden. Ook aan hen die misschien van plan zijn hun diensten op een later tijdstip aan te bieden, willen wij de gelegenheid bieden zich te informeren over de vorderingen.

 

Tot op heden loopt de bouw zeer voorspoedig. Een vrij zachte winter, het vooralsnog uitblijven van grote financiële tegenvallers maar vooral de tomeloze inzet van veel vrijwilligers zorgen ervoor dat we niet alleen mooi op schema lopen; we kunnen oorspronkelijke plannen zelfs aanpassen om zo het gebouw nog beter uit te rusten voor de toekomst.

Het bestuur van de MFA Tilligte wil de ontwikkelingen tot nu toe en de plannen voor het komende half jaar graag voor het voetlicht brengen.

 

Daarom wordt iedereen die de MFA een warm hart toedraagt, uitgenodigd voor een info-avond die gehouden wordt in café Haamberg op dinsdag 15 maart 2016. Aanvang 20.00 uur.

Wij hopen u in groten getale te mogen begroeten. Tot dan!

 

Bestuur St. Beheer Onroerend Goed MFA’S Tilligte