31 augustus 2018

opening wandelbrug Tilligte en afsluiting Dorpsplan Plus

Op vrijdagmiddag 31-8-2018 heeft op feestelijke wijze de officiële opening van de wandelbrug (t.h.v. het schuivenhuisje) plaatsgevonden. Dit onder aanwezigheid van wethouder Ilse Duursma, buurtman Jos van Olffen, familie Mensink (Schalman), noabers, leden van de stichting dorpsraad Tilligte e.a. geïnteresseerden. Tegelijkertijd werd hiermee ook het Dorpsplan Plus afgesloten. De 4 wandelroutes welke u onder andere langs deze prachtige wandelbrug leiden, zijn een initiatief uit het Dorpsplan Plus.

 

Na het openingswoord van Paul Schutte, heeft Hans Haamberg als voorzitter van de stichting dorpsraad Tilligte enkele woorden gesproken over het geen wat er allemaal is gerealiseerd is in het kader van Dorsplan Plus.

  • De bouw van een nieuwe gymzaal annex Multi Functionele Accommodatie.
  • In het kader van een kleine brede school, buitenschoolse opvang en continurooster.
  • Met betrekking tot woningbouw; woningen zowel voor starters als voor senioren.
  • Een zendmast voor mobiele telefonie.
  • Glasvezelnetwerk.
  • Nieuwe wandelpaden/routes.

De afgelopen 5 jaar zijn bovenstaande punten gerealiseerd, waar we samen heel trots op mogen zijn. Dit laat weer eens zien waar een klein dorp groot in kan zijn.

 

De laatste spreekster was wethouder Ilse Duursma, zij vertelde over het goed verlopen Dorpsplan Plus en het a.s. “Mijn Tilligte 2030”. Ze benadrukte de ludieke wijze waarop de dorpsraad de inwoners heeft benaderd om samen met hen na te denken over de toekomst van Tilligte.

 

Na al deze prachtige lovende woorden heeft zij samen met de kleinkinderen (Cas, Seb en Lot) van de familie Mensink de officiële opening van de wandelbrug verricht.

Nadien werd er onder het genot van een drankje gezellig na gepraat.