Werkgroep ZorgSaam Tilligte

 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft een beleidsnota gemaakt “Omzien naar Elkaar”, waarin meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op noaberschap.

Op verzoek van de dorpsraad is er de werkgroep ZorgSaam Tilligte in het leven geroepen.

De werkgroep bestaat uit Elise Oude Luttikhuis, Elise Koopman, Ursula Groeneveld en Ilonka Haamberg.

De nadruk ligt nu met name op de doelgroep ouderen.

Om de zorg goed te kunnen regelen in de toekomst, is het belangrijk om in te zetten op preventie, mantelzorg , inzet vrijwilligers en het realiseren van laagdrempelige toegankelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen inwoners van Tilligte zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen omgeving wonen, leven en participeren in de samenleving. Juist deze vormen van omzien naar elkaar en toegankelijke voorzieningen zijn essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. Waar sowieso in Tilligte momenteel al erg goed aan wordt gewerkt. De grote uitdaging is om dit te versterken en slim met elkaar te verbinden. De behoeften van onze inwoners van Tilligte staan hierbij centraal.